نیروانا - مطالب

تولید کننده سیستم های اعلام حریق، تجهیزات IOT، گیت وی ها و مراکز تلفن دیجیتال

گیت وی پروتکل صدا از طریق اینترنت (VoIP Gateway)

گیت وی Voice over Internet Protocol (VoIP) وسیله ای است که سیگنال های تلفن آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می کند.

آشنایی با سیستم اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق، سیستم اصلی ایمنی زندگی برای هر ساختمان است. با استقرار مناسب، سیستم اعلام حریق احتمال آسیب دیدگی و خطرات جانی را کاهش داده و در اثر آتش سوزی، دود، گرما و سایر عوامل آسیب را محدود می کند.

اینترنت اشیاء یا IOT چیست ؟

این تکنولوژی امکان این را میدهد که وسایل پیرامون خود را به اینترنت متصل کرده و از طریق نرم افزار های مخصوص رفتار آنها را کنترل کنیم.