نیروانا - محصولات

مراکز تلفن دیجیتال و IP

مراکز تلفن دیجیتال و IP
سیستم های اعلام حریق و آدرس پذیر تحت شبکه

سیستم های اعلام حریق و آدرس پذیر تحت شبکه

سیستم های امنیتی و کنترل مانیتورینگ تحت شبکه

سیستم های امنیتی و کنترل مانیتورینگ تحت شبکه
شارژرهای مخابراتی

شارژرهای مخابراتی

مهندسی معکوس برد های مخابراتی و کنترلی

مهندسی معکوس برد های مخابراتی و کنترلی