لطفا شکیبا باشید ...

13

سیستم بیمارستانی احضار پرستار تحت TCP/IP

نویسنده: “adminدر "سیستم های سازمانی"

سیستم احضار پرستار ایرانی تحت پروتکل TCP/IP برای بیمارستان ها و درمانگاه ها این سیستم دارای پایداری بسیار بالایی بوده و از لحاظ امنیتی و کارایی تست های لازم را انجام داده است. سیستم نرم افزار و هم سخت افزار کاملا ایرانی بوده و تولید داخل کشور میباشد.   ادامه