لطفا شکیبا باشید ...

10

سیستم بیمارستانی کد 99

نویسنده: “adminدر "سیستم های سازمانی"

سیستم بیمارستانی کد 99 برای مواقعی استفاده میشود که بیمار نیاز به احیاء داشته باشد این سیستم هماهنگ باسیستم تلفنی بوده و با فشردن شاسی تعبیه شده به صورت اتوماتیک اقدام به پیج کردن متخصصین احیاء میکند .   ادامه