نیروانا - درمشاهده ویدیو

مصاحبه با دکتر اکبر زینی در رابطه با گوشی های تلفن ثابت هوشمند ایرانی